My Landscapes No 2

Myke refleksjoner i Gloppefjorden Bukta fuglefredningsområde og Gloppefjorden sett fra Sogn og Fjordane Energi (SFE) - Gloppen kommune i Nordfjord : Bukta, Bukta Bird Sanctuary, Bukta Fuglefredingsområde, Fitje, Gloppefjorden, Gloppen, Gloppen kommune i Nordfjord, Nordfjord, Nordfjorden, SFE, Sandane, Sogn og Fjordane, Sogn og Fjordane Energi, fjord, våtmarksområde  Lykkjebø og Lykkjebøfossen Lykkjebøfossen sett fra RV615 mellom Hyen og Storebru - Flora kommune i Sogn og Fjordane : Flora kommune, Flora kommune i Sogn og Fjordane, Lykkjebø, Lykkjebøfossen, Lykkjebøvatnet, RV615, RV615 fra Hyen til Storebru, Sogn og Fjordane, Visit Norway, fiskevann  Høst ved Skilbreivatnet Skilbrevatnet sett fra RV615 mellom Hyen og Storebru : Blåkollen, Gloppen kommune i Nordfjord, Heifjellet, Hyen, Høst, RV615, RV615 fra Hyen til Storebru, Skilbreivatnet, Visit Norway, fiskevann  Høst i Hyen Hyen og Aa-elva sett fra Aa hvor RV615 krysser Aa-elva : Aa, Aa-elva, Brødrene Aa, Gloppen kommune i Nordfjord, Hyefjorden, Hyen, Nakken, Norwegian Landscapes, Norwegian fjords, RV615, laks, lakseelv, laksefiske, salmon, salmon fishing, salmon river 
20101019- IGP4787  Lykkjebøvatnet Høstfarger. Lykkjebøvatnet sett fra RV615 mellom Hyen og Storebru - Flora kommune i Sogn og Fjordane : Flora kommune, Flora kommyne i Sogn og Fjordane, Lykkjebøvatnet, RV615, RV615 fra Hyen til Storebru, fiskevann  Naust ved Gloppenelva Solnedgang i gult, rødt og blått over Gloppefjorden - Gloppen kommune i Nprdfjord : Gloppefjorden, Gloppen, Gloppen kommune i Nordfjord, Gloppenelva, Nordfjord, Nordfjorden, Norway, Sandane, Sogn og Fjordane, Sørstranda, Sørstrandsfjella, Visit Norway, båtnaust, laks, laksefiske, naustrekke, salmon, trout, ørret, ørretfiske  Lav morgensol i Bukta Sol og tåke en tidlig Septembermorgen i Bukta - Gloppen kommune i Nordfjord : Bukta, Gloppen kommune i Nordfjord, Jardalen, Mardal, Rindebø, Rindetun, Sandane, mist, morgenstemning, tåke 
Sauer i morgentåke Sauer på gården Elvebakken i Bukta - Gloppen kommune i Nordfjord : Bukta, Elvebakken, Gloppen kommune i Nordfjord, Jardalen, Mardal, Rindebø, Rindetun, SAU, Sandane, mist, morgenstemning, tåke  Tidlig Septembermorgen i Bukta Morgentåke i Bukta - Gloppen kommune i Nordfjord : Bukta, Gloppen kommune i Nordfjord, Jardalen, Mardal, Rindebø, Rindetun, Sandane, mist, morgenstemning, tåke  20110615-IMGP1976  20110615-IMGP2032 
Gloppenelva og Evebøfossen Tidlig Oktobermorgen ved Gloppenelva nedenfor Evebøfossen : Evebøfossen, Gloppen, Gloppen kommune i Nordfjord, Gloppenelva, Nordfjord, SFE, Sogn og Fjordane, Sogn og Fjordane Energi, Storelva, Veten, Visit Norway, laks, laksefiske, sa, salmon fishing  Lys og mørke på Sørstranda Sol mellom mørke skyer - Gardsbruk på Gimmestad : Gimmestad, Gloppen, Gloppen kommune, Gloppen kommune - Nordfjord, Nordfjorden, Norway, Norwegian Landscapes, Norwegian fjords, Sogn og Fjordane, Sørstranda, Traudalen, fjord, fjordscapes, landscape photographs, landscape photography  RV615 til Hyen Parti fra Gimmestad på sørsida av Gloppefjorden - Gloppen kommune i Nordfjord : Gimmestad, Gloppefjorden, Gloppen, Gloppen kommune, Gloppen kommune - Nordfjord, Nordfjord, Nordfjorden, Norway, Norwegian Landscapes, Norwegian fjords, Sandane, Sogn og Fjordane, Sørstrandsfjella, Visit Norway, fjord, fjordscapes  Vår på Sørstranda Eit fagert landskap, med Breidalen og fjella kringom : Arnestadfjellet, Arnestadnakken, Blåfjellet, Breidalen, Busperraksla, Gloppefjorden, Gloppen, Gloppen kommune, Sandane, Sogn og Fjordane, Svarthammaren, Svineryggen, Sørstrandsfjella, Traudalen, Visit Norway, fjord, fjordscapes, laks, laksefiske, landscape photographs, landscape photography, salmon, salmon fishing, walking path 
Mørk kveldshimmel over Sognefjorden Sognefjorden en magisk kveld i August. Sett fra E39 ved Nystrand / Sætre. På venstre side sees Risnefjorden og fyrlykten på Ortnes. Noen få lys fra Brekke kan også skimtes. : Asheim, Brekke, E39, Instefjord, Norway, Oppedal, Ortnes, Risnefjorden, Sogn og Fjordane, Sognefjorden, Sognesjøen  Cruiseskipet Aurora Cruiseskipet Aurora fra rederiet P&O Cruises passerer bilfergen MF Lote og fjellet Hyeneshesten på veg fra Olden ut Nordfjorden. : Anda, Aurora, Gloppefjorden, Hyefjorden, Hyeneset, Hyeneshesten, Lote, MF Lote, Nordfjord, Nordfjorden, Norway, Sogn og Fjordane. P&O Cruises, car ferry Anda - Lote  Utsikt fra Ytre Åsane Utover Nordfjorden med fjellet Hyeneshesten og Gjegnalunden. Foran Hestenesøyra og Anda med bilfergen MF Lote. : Anda, E39, Gloppefjorden, Gloppen, Hyefjorden, Hyeneset, Hyeneshesten, Lote, Nordfjord, Nordfjorden, Norway, Norwegian Landscapes, Sogn og Fjordane, Sørstrandsfjella, Ytre Åsane, car ferry Anda - Lote, fjord, høygard, landscape photographs, landscape photography  MF Lote ved nykaia på Anda MF Lote traffikkerer fergestrekningen Anda - Lote (E39) over Nordfjorden. Sett fra stien mellom Indre- og Ytre Åsane : Gjegnalundsbreen, Gjegnen, Gloppefjorden, Gloppen, Hyefjorden, Indre Åsane, Lote, MF Lote, Nordfjord, Nordfjorden, Norway, Norwegian Landscapes, Norwegian fjords, Sogn og Fjordane, Sogn og Fjordane Energi, Visit Norway, Ytre Åsane, fjordscapes, høygard, landscape photographs, landscape photography, walking path 
Laksefiske i solnedgang En ensom fisker sett fra stranda utenfor SFE (Sogn og Fjordane Energi). Fitjefjøra innerst i Gloppefjorden utgjør en del av Bukta Fuglefredningsområde. : Bukta, Bukta Bird Sanctuary, Bukta Fuglefredingsområde, Fitje, Fitjeelva, Fitjefjøra, Gloppefjorden, Gloppen, Nordfjord, Norwegian Landscapes, SFE, Sandane, Sogn og Fjordane Energi, Sørstrandsfjella, fjord, laksefiske, landscape photographs, landscape photography, salmon fishing, wetland  Gylden eng ved Gloppefjorden Gloppefjorden og Sørstrandsfjella sett fra Slagstad på Nordstranda. I bakgrunnen Vereide og Nordfjorden : E39, Gloppefjorden, Gloppen, Nordfjord, Nordfjorden, Norway, Norwegian Landscapes, Slagstad, Sogn og Fjordane, Sogn og Fjordane Energi, Sørstrandsfjella, Vereide  Alle himmelens farger Solnedgang sett fra SFE (Sogn og Fjordane Energi) og Bukta Fuglefredingsområde i Fitjefjøra innerst i Gloppefjorden. : Bukta, Bukta Bird Sanctuary, Bukta Fuglefredingsområde, Fitjefjøra, Gloppefjorden, Gloppen, Nordfjord, Nordfjorden, Norway, Norwegian Landscapes, SFE, Sandane, Sogn og Fjordane, Sogn og Fjordane Energi, Sørstrandsfjella, laks, laksefiske, landscape photographs, landscape photography, night scene, salmon, salmon fishing, våtmarksområde, wetland  Selje kloster Selje kloster beliggende på øya Selja på Stadlandet : Norway, Norwegian Landscapes, Selja, Selje, Selje Kloster, Sogn og Fjordane, Stadt, Stadtlandet 
Utsikt fra Indre Åsane mot Gjegnalundsbreen Gjegnalundsbreen og fjellpartiet rundt sett fra gården Indre Åsane ved Nordfjorden. I forgrunnen sees øverste del av Devik. : Devik, Gjegnalundsbreen, Gjegnen, Gloppefjorden, Gloppen, Hyefjorden, Indre Åsane, Nordfjord, Nordfjorden, Norway, Norwegian Landscapes, Sogn og Fjordane, landscape photographs, landscape photography  Mellom fjord og høge fjell Parti fra Hestenesøyra med Skjerdalen i bakgrunnen - Gloppen kommune i Nordfjord : Autumn Landscapes, Eggene, Gjegnalundsbreen, Gjegnen, Gloppen, Gloppen kommune - Nordfjord, Hestenesøyra, Hyefjorden, Hyeneset, Hyeneshesten, Nordfjord, Nordfjorden, Norway, Norwegian Landscapes, Norwegian fjords, Sausafjellet, Seltuftnibba, Sogn og Fjordane, Stardalen, Visit Norway, salmon, salmon fishing  Regnbyger over Sørstranda Fitjefjøra, Gloppefjorden og Sørstrandsfjella - Gloppen kommune i Nordfjord : Fitjefjøra, Gloppefjorden, Gloppen, Gloppen kommune, Gloppen kommune - Nordfjord, Nordfjorden, Norway, Norwegian Landscapes, Norwegian fjords, Sogn og Fjordane, Sørstranda, Sørstrandsfjella, fjord, fjordscapes, landscape photographs, landscape photography  Fitjevika Fitjevika med Sørstrandsfjella bakom : Fitje, Fitjefjøra, Fitjevika, Gloppefjorden, Gloppen, Gloppen kommune, Gloppen kommune - Nordfjord, Nordfjord, Nordfjorden, Norway, Norwegian Landscapes, Norwegian fjords, Sandane, Sogn og Fjordane, Sørstranda, Sørstrandsfjella, salmon, salmon fishing, sjøørret, sjøørretfiske 
Sauer i Bukta - Gloppen Sauer i natten. Sees her gressende i Bukta innerst i Gloppefjorden - Gloppen kommune i Nordfjord : Autumn Landscapes, Bukta, Bukta Fuglefredingsområde, Gloppefjorden, Gloppen, Gloppen kommune, Mardal, Nordfjord, Nordfjorden, Norway, Norwegian Landscapes, Norwegian fjords, SAU, Sjøkringla, Sogn og Fjordane, fjord, fjordscapes, landscape photographs, landscape photography, sauer  Tidlig høst på Utvikfjellet Utvikfjellet en Septemberdag med utsikt mot Vora - Gloppen kommune i Nordfjord : Autumn Landscapes, Breim, Gloppen, Gloppen kommune, Nordfjord, Norway, Sogn og Fjordane, Utvikfjellet, Vora, landscape photographs, landscape photography, the mountain Vora  Sol på rognebør Rognebær på Eide i tidlig høstsol - Gloppen kommune i Nordfjord : Høst, Rognebær, Sogn og Fjordane  Bjerk i motlys Hundremeterskogen til Kari i Bukta : Bukta, Gloppefjorden, Gloppen kommune i Nordfjord, Mardal, Sandane, bjørk, hundremeterskogen, motlys 
Nordfjord panorama Sett fra Lote - Hyeneshesten, Hyefjorden og Hestenesøyra - Gloppen kommune i Nordjord : Gloppefjorden, Gloppen kommune i Nordfjord, Hestenesøyra, Hyefjorden, Hyeneset, Hyeneshesten, Lote, Nordfjorden, Norway, Norwegian Landscapes, Norwegian fjords, Skjerdalen  Grandane i Sandane Sentrum Det nye helsesenteret på Grandane i sjøkanten på Sandane - Gloppen kommune i Nordfjord : Gloppefjorden, Gloppen kommune i Nordfjord, Grandane, Nordfjord, Sandane, Sørstrandsfjella, helsesenteret  Speilblank Gloppeford Gloppefjorden sett fra Fitjefjøra og Bukta fuglefredningsområde ved administrasjonsbygget til SFE : Fitjefjøra, Gloppefjorden, Gloppen kommune i Nordfjord, Nordfjord, Nordstranda, Norwegian Landscapes, Norwegian fjords, SFE, Sørstranda, Sørstrandsfjella, speilbilde, speilblank fjord  En himmel i flammer Rød himmel og rød Gloppefjord sett fra Sandane sentrum - Gloppen kommune i Nordfjord : Austrheim, Gloppefjorden, Gloppen kommune i Nordfjord, Nordfjord, Nordstranda, Norway, Norwegian Landscapes, Sørstranda, Sørstrandsfjella, gjestebrygge 
Sandane Lufthamn - Anda Solnedgang over Sandane Lufthamn på Anda - Gloppen kommune i Nordfjord : Anda, Andenes, Avinor, Gloppefjorden, Gloppen kommune i Nordfjord, Nordfjord, Nordfjorden, Norstranda, Norway, Norwegian Landscapes, Norwegian fjords, Sandane Lufthamn - Anda, Widerøe, airport, fjord, fjordscapes  Gloppefjorden en blå kveld Gloppefjorden sett fra Fitjefjøra og Bukta fuglefredningsområde ved administrasjonsbygget til SFE - Gloppen kommune i Nordfjord : Bukta, Bukta Bird Sanctuary, Bukta Fuglefredingsområde, Fitjefjøra, Gloppen, Gloppen kommune i Nordfjord, Nordfjord, Nordfjorden, Nordstranda, Norway, Norwegian Landscapes, Norwegian fjords, SFE, Sogn og Fjordane Energi, Sørstranda, Sørstrandsfjella, fjord, fjordscapes  Utsikt fra Lote Nordfjorden, Hyeneset of Hyeneshesten sett fra Lote - Eid kommune i Nordfjord : Eid kommune i Nordfjord, Gloppen, Gloppen kommune i Nordfjord, Hyefjorden, Hyeneset, Hyeneshesten, Lote, Nordfjord, Nordfjorden, Norway, Norwegian Landscapes  Gjestebrygga på Sandane Vakker solnedgang over Gloppefjorden og Austrheim - Gloppen kommune i Nordfjord : Austrheim, Gloppefjorden, Gloppen kommune i Nordfjord, Nordfjord, Nordstranda, Norwegian Landscapes, Norwegian fjords, Sandane, Sandane Småbåtlag, Sørstranda, Sørstrandsfjella, gjestebrygge